Chiêu ma – 22


Phiên ngoại 2

Gerberoy là trấn nhỏ nổi tiếng về hoa hồng ở Pháp, hằng năm đến mùa hoa nở, du khách từ các nước Châu Âu tăng vọt. Continue reading “Chiêu ma – 22”