Ghi chép xuống núi của thần côn – 375


Chương 375: Mật ong và đan dược Edit: OnlyU “Tiểu trưởng lão đã về rồi.” Bành Nghị Tiên Vương lên tiếng. Mục Đông khẽ gật đầu: “Ừ.” “Tiểu trưởng lão đã đưa hai lệnh bài thân tín của ngươi cho người ta rồi sao?” “Không sai.” Ông do dự nói: “Tiểu trưởng lão chỉ có…

Ghi chép xuống núi của thần côn – 375

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.